שימוש בטייפינג במסגרת הטיפולית

טייפינג הינה שיטת טיפול הכוללת חבישה של רצועה/שריר/מפרק.
מדובר בשיטה הנמצאת בשימוש מזה זמן אבל נכנסה לתודעה רק בשנים האחרונות. כיום אנו רואים שימוש נרחב בטייפינג אצל ספורטאים אך היא מיושמת גם בקבוצות אוכלוסייה שונות.
בשיטה זו משתמשים בפלסטרים בדרגות אלסטיות שונות בהתאם לשיקול דעתו של המטפל, אותם מניחים על פי עקרונות ביומכאניים על האזור הפגוע. כמו כן, הטייפינג משולב בד"כ בטיפול שיקומי נרחב הכולל תרגול, חיזוקי שרירים מתיחות ועוד.
במקרים רבים שימוש מוקדם בטייפינג אצל ספורטאים מאפשר חזרה מהירה לפעילות עד אשר הרקמה מחלימה לגמרי.